...

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง งานผลิตเอกสารตำราและวิจัย จัดโครงการพัฒนาระบบงานผลิตเอกสารตำราและวิจัย กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิจัยในชั้นเรียน เปิดโครงการโดย พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน อย่างเป็นระบบและสมารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจมาส พุทธิมา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากรฯ

 


ปฎิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2562
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com