...

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายทรงเดช ยะจินะวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มอบรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
- การประกวดเขียนเรียงความวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0“ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจีรนันท์ บุญสมปาน
- การประกวดเขียนเรียงความวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0“ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริพร อ้ายม
- การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์รอบตัว“ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงสมัญญา กองจันทร์
- การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง“ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววิภาวี คะติ


ปฎิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2561
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com