ชื่อไฟล์เอกสาร ลิงค์ดาวน์โหลด
1 ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่องสอบราคาจ้างการจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ดาวน์โหลด
2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
3 ประกาศโรงเรียนกีฬา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
6 ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
7 ประกวดราคาปรับปรุงอาคารสถานที่ ดาวน์โหลด
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
9 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
10 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมมวย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีการประกวดราคา (e-bidding) ดาวน์โหลด
12 ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
13 ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
14 จ้างออกแบบสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลด
15 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักเรียนเเละบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) ดาวน์โหลด
16 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเเละปรับปรุงอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

ปฎิทินกิจกรรม

กันยายน 2560
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com