งานพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการดำเนินงานพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพ 1 นางจันทร์สุดา  ตั้งการ       หัวหน้างาน 2 นายชัชวาลย์  เพ็ชรไทย    กรรมการ 3 นายจิตตริน  มงคลชัย       กรรมการ 4 นายราชินทร์  

ดูรายละเอียด

งานวัสดุเครื่องเเต่งกาย

คณะกรรมการดำเนินงานวัสดุเครื่องเเต่งกาย 1 นายสมเกียรติ  โนนิน            หัวหน้างาน 2 นางสาววิภาวดี  ไทยใหม่      กรรมการ 3 นางสาวเจนจิรา  ตาวงศ์        กร

ดูรายละเอียด

งานหอพักนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนักเรียน 1 นายชัชวาลย์  เพ็ชรไทย                      หัวหน้างาน 2 นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต                 &nb

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมสุขภาพเเละวินัยนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสิมสุขภาพเเละวินัยนักเรียน 1 นายอาคม  ปันน้อย          หัวหน้างาน 2 นายชัชวาลย์  เพ็ชรไทย   กรรมการ 3 นายจิตตริน  มงคลชัย      กรรมการ 4 นายราชินทร์

ดูรายละเอียด

งานสภานักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานสภานักเรียน 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร  สังข์เทศ          หัวหน้างาน 2 นางสุธาวัลย์  ปิติจะ                          กรรมก

ดูรายละเอียด

งานนันทนาการเเละกิจการนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานนันทนาการเเละกิจการนักเรียน 1 นายราชินทร์  เผ่าอ้าย        หัวหน้างาน 2 นายอภิสิทธิ์  ประคองพันธ์  กรรมการ 3 นายพงษ์ฤทธิ์  มูลเมือง      กรรมการ 4 นายณัฐวุฒิ

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2561
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com