งานพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการดำเนินงานพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพ (1) นางจันทร์สุดา  ตั้งการ                            หัวหน

ดูรายละเอียด

งานวัสดุเครื่องเเต่งกาย

คณะกรรมการดำเนินงานวัสดุเครื่องเเต่งกาย (1) นางสาวเจนจิรา  ตาวงค์                              หัวหน้างาน (2) นางสาววิภาวดี  ไทยใหม่   

ดูรายละเอียด

งานหอพักนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนักเรียน (1)    นายสมเกียรติ  โนนิน                            หัวหน้างาน (2)    นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต&nb

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสิมสุขภาพเเละวินัยนักเรียน (1) นายสยาม  บุญมาก                                หัวหน้างาน (2) นางบังอร    เมฆผึ้

ดูรายละเอียด

งานสภานักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานสภานักเรียน (1)    นางพัทราวดี  มูลวงศ์เพ็ชร                  หัวหน้างาน (2)    นายอภิสิทธิ์  ประคองพันธ์        &n

ดูรายละเอียด

งานนันทนาการและกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินงานนันทนาการเเละกิจการนักเรียน (1) นายราชินทร์  เผ่าอ้าย                           &nbs

ดูรายละเอียด

งานชมรมผู้ปกครองและครู

นายเมศธพร  เมฆผึ้ง

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com