งานพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการดำเนินงานพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพ (1) นางจันทร์สุดา  ตั้งการ                            หัวหน

ดูรายละเอียด

งานวัสดุเครื่องเเต่งกาย

คณะกรรมการดำเนินงานวัสดุเครื่องเเต่งกาย (1) นายสมเกียรติ  โนนิน                             

ดูรายละเอียด

งานหอพักนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนักเรียน (1)    นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย                            หัวหน้างาน (2)    นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต &

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมสุขภาพเเละวินัยนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสิมสุขภาพเเละวินัยนักเรียน (1) นายอาคม  ปันน้อย                            

ดูรายละเอียด

งานสภานักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานสภานักเรียน (1)    นางสาวพรพรรณ   บุญมาเส้า                  หัวหน้างาน (2)    นายอภิสิทธิ์  ประคองพันธ์       

ดูรายละเอียด

งานนันทนาการเเละกิจการนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานนันทนาการเเละกิจการนักเรียน (1) นายราชินทร์  เผ่าอ้าย                           &nbs

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com