ฝ่ายพัฒนาการกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

งานหลักสูตรเเละการสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเเละการสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 1 นายจิตตริน  มงคลชัย หัวหน้างาน 2 นายธิปนที  ออนศรี กรรมการ 3 นายชัชวาลย์  เพ็ชรไทย กรรมการ 4 นายราชินทร์  เผ่าอ้าย กรรมการ 5 นางบังอร  เมฆผึ้ง

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมกีฬาเพื่อการเเข่งขัน

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อการเเข่งขัน 1 นายเมศธพร  เมฆผึ้ง หัวหน้างาน 2 นางบังอร  เมฆผึ้ง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2  จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ และสถิติการแข่

ดูรายละเอียด

งานวิจัยเเละพัฒนาการกีฬา

คณะกรรมการดำเนินงานวิจัยเเละพัฒนาการกีฬา 1 นายพงศกร  พรหมสวรรค์ หัวหน้า 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร  สังข์เทศ กรรมการ 3 นายจิตตริน  มงคลชัย กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2 &nb

ดูรายละเอียด

งานโภชนาการ

คณะกรรมการดำเนินงานโภชนาการ 1 นางบังอร  เมฆผึ้ง หัวหน้างาน 2 นายอภิสิทธิ์  ประคองพันธ์ กรรมการ 3 นายเมศธพร  เมฆผึ้ง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2  กำหนดรายการอาหารประ

ดูรายละเอียด

งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะกรรมการดำเนินงานวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 นายธิปนที  ออนศรี หัวหน้างาน 2 ว่าที่ร้อยตรีปัทพงศ์  กงทอง กรรมการ 3 นายกฤษฏา  ธีระตะกูล กรรมการ 4 นางสาวพรพรรณ  บุญมาเส้า กรรมการ 5 นางสาวณัฐธิดา  วงศ์เปียง กรรม

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2561
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com