งานสารบรรณ

คณะกรรมการดำเนินงานสารบรรณ (1) นางณัฐิรา  พิจอมบุตร                     หัวหน้างาน (สารบรรณฝ่ายบริหาร) (2) นางสาวศศิประภา  จิลิน            &nbs

ดูรายละเอียด

งานวางเเผนเเละงบประมาณ

คณะกรรมการดำเนินงานวางเเผนเเละงบประมาณ (1) นางสุธาวัลย์  ปิติจะ                                หัวหน้างาน

ดูรายละเอียด

งานการเงินเเละบัญชี

คณะกรรมการดำเนินงานการเงินเเละบัญชี      1 นางสาววาสนา  สุระพล                     หัวหน้างาน   2 นางสาวภัทร์ชริญา  

ดูรายละเอียด

งานพัสดุ

คณะกรรมการดำเนินงานพัสดุ                                                        1 นายชัยสิทธิ์  ตั

ดูรายละเอียด

งานบุคคล

คณะกรรมการดำเนินงานบุคคล (1) นางสุทิดา  หมูคำ                                  หัวหน้างาน (2) นางณัฐิรา  พิจอมบุตร        &n

ดูรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

คณะกรรมการดำเนินงานอาคารสถานที่ (1) นายอาคม  ปันน้อย                               หัวหน้างาน (3) นางพรรณี  ศรีวงศ์         

ดูรายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

คณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร (1) นายคณาธิป  หมื่นยศ                            &n

ดูรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (1) นางชนิดา  มุฑฒิ                                

ดูรายละเอียด

งานยานพาหนะ

คณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ 1 นายชัยสิทธิ์  ตั้งการ               หัวหน้างาน 2 นายสินพงศ์  ประสิทธิ์วราโชติ    กรรมการ 3 นายเอกกมล  วิเศษ          

ดูรายละเอียด

งานวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ (1) นางสาวกมลวรรณ  คำเขียว    หัวหน้างานนางสุทิดา  หมูคำ (2) นายพงค์ศักดิ์  หยางรุ่งรวิน     กรรมการ (ศูนย์เชียงใหม่) (3) นางสาวนุชนันท์  ขมินธกูล  

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com