งานสารบรรณ

คณะกรรมการดำเนินงานสารบรรณ (1) นางณัฐิรา  พิจอมบุตร                     หัวหน้างาน (สารบรรณฝ่ายบริหาร) (2) นางสาววารุณี   โพธิ์คำปา      &n

ดูรายละเอียด

งานวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ (1) นางสุทิดา  หมูคำ                 หัวหน้างาน (2) นางสาวพรสุดา  ใจหมาย       กรรมการ (3) นายพงค์ศักดิ์  หยางรุ่งรวิน    

ดูรายละเอียด

งานการเงินเเละบัญชี

คณะกรรมการดำเนินงานการเงินเเละบัญชี      1 นางสาววาสนา  สุระพล                     หัวหน้างาน   2 นางสาวภัทร์ชริญา  

ดูรายละเอียด

งานพัสดุ

คณะกรรมการดำเนินงานพัสดุ                                                        1 นายชัยสิทธิ์  ตั

ดูรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

คณะกรรมการดำเนินงานอาคารสถานที่ (1) นายปรีชา  ยะจินะวงค์                          หัวหน้างาน (3) นางพรรณี  ศรีวงศ์              &

ดูรายละเอียด

งานวางเเผนเเละงบประมาณ

คณะกรรมการดำเนินงานวางเเผนเเละงบประมาณ (1) นางสุธาวัลย์  ปิติจะ                                หัวหน้างาน

ดูรายละเอียด

งานยานพาหนะ

คณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ 1 นายชัยสิทธิ์  ตั้งการ               หัวหน้างาน 2 นายสินพงศ์  ประสิทธิ์วราโชติ    กรรมการ 3 นายเอกกมล  วิเศษ          

ดูรายละเอียด

งานบุคคล

คณะกรรมการดำเนินงานบุคคล (1) นางสุทิดา  หมูคำ                                  หัวหน้างาน (2) นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ       

ดูรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (1) นางชนิดา  มุฑฒิ                                

ดูรายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

คณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร (1) นายคณาธิป  หมื่นยศ                            &n

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com