งานสารบรรณ

คณะกรรมการดำเนินงานสารบรรณ 1 นางณัฐิรา   พิจอมบุตร                    หัวหน้างาน(สารบรรณฝ่ายบริหาร) 2 นางสาวหทัยรัตน์  โปธาคำ       &n

ดูรายละเอียด

งานวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ (1) นางสุทิดา  หมูคำ                 หัวหน้างาน (2) นางสาวพรสุดา  ใจหมาย       กรรมการ (3) นายพงค์ศักดิ์  หยางรุ่งรวิน    

ดูรายละเอียด

งานการเงินเเละบัญชี

คณะกรรมการดำเนินงานการเงินเเละบัญชี      1 นางสาววาสนา  สุระพล                     หัวหน้างาน   2 นางสาวภัทร์ชริญา  

ดูรายละเอียด

งานพัสดุ

คณะกรรมการดำเนินงานพัสดุ                                                        1 นายชัยสิทธิ์  ตั

ดูรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

คณะกรรมการดำเนินงานอาคารสถานที่ 1 นายปรีชา  ยะจินะวงค์          หัวหน้างาน 2 นางพรรณี  ศรีวงศ์               กรรมการ 3 นางสุกัลยา  บัวอินทร์      

ดูรายละเอียด

งานวางเเผนเเละงบประมาณ

คณะกรรมการดำเนินงานวางเเผนเเละงบประมาณ    1 นางสุธาวัลย์  ปิติจะ                      หัวหน้างาน 2 นางสาวณัฐวราพิมพ์  เครืออินตา    กรรมการ 3 นางสาวหท

ดูรายละเอียด

งานยานพาหนะ

คณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ 1 นายชัยสิทธิ์  ตั้งการ               หัวหน้างาน 2 นายสินพงศ์  ประสิทธิ์วราโชติ    กรรมการ 3 นายเอกกมล  วิเศษ          

ดูรายละเอียด

งานบุคคล

คณะกรรมการดำเนินงานบุคคล              1 นางสุทิดา  หมูคำ                       หัวหน้างาน                

ดูรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 1 นางชนิดา  มุฑฒิ                               หัวหน้างาน 2 นางสาวนรากร  แก้วใจบุญ           &n

ดูรายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

คณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร 1 นางคณาธิป  หมื่นยศ                 หัวหน้างาน 2 นายปรีชา  ยะจินะวงค์               กรรมการ 3 นายว

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2561
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com