งานสารบรรณ

คณะกรรมการดำเนินงานสารบรรณ (1) นางณัฐิรา  พิจอมบุตร                     หัวหน้างานสารบรรณ (2) นางสาววารุณี โพธิ์คำปา                &n

ดูรายละเอียด

งานวางเเผนเเละงบประมาณ

คณะกรรมการดำเนินงานวางเเผนเเละงบประมาณ (1) นางสาววิภาวดี  ไทยใหม่                        หัวหน้างาน (2) นางณัฐิรา พิจอมบุตร            &

ดูรายละเอียด

งานการเงินเเละบัญชี

คณะกรรมการดำเนินงานการเงินเเละบัญชี      1 นางสาววาสนา  สุระพล                     หัวหน้างาน   2 นางสาวภัทร์ชริญา  

ดูรายละเอียด

งานบุคคล

คณะกรรมการดำเนินงานบุคคล (1) นางสุทิดา  หมูคำ                                 หัวหน้างาน (2) นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์         

ดูรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

คณะกรรมการดำเนินงานอาคารสถานที่ (1) นายอาคม  ปันน้อย                               หัวหน้างาน (3) นางพรรณี  ศรีวงศ์         

ดูรายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

คณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร (1) นายคณาธิป  หมื่นยศ                            &n

ดูรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (1) นางชนิดา  มุฑฒิ                                

ดูรายละเอียด

งานยานพาหนะ

คณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ 1 นายชัยสิทธิ์  ตั้งการ               หัวหน้างาน 2 นายบุณยวีย์  ณ ลำปาง             กรรมการ 3 นายเอกกมล  วิเศษ   &n

ดูรายละเอียด

งานวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ (1) นางสาวกมลวรรณ  คำเขียว    หัวหน้างาน (2) นางสาวจรัญญา ปัญญา         กรรมการ (ศูนย์เชียงใหม่) (3) นางสุทิดา  หมูคำ    ก

ดูรายละเอียด

งานพัสดุ

คณะกรรมการดำเนินงานพัสดุ 1 นายชัยสิทธิ์  ตั้งการ                    หัวหน้างาน 2 นางสาวภรณ์ชนก  ใจเเก้ว      กรรมการ 3 นางนงค์รัตน์  อุไรสาย    

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com