ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาลำปาง

งานหลักสูตรเเละการสอน

คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเเละการสอน (1) นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง                  หัวหน้างาน (2) นางสาวทิศารัตน์ ผู้ประเสริฐผล               กรรม

ดูรายละเอียด

งานทะเบียนเเละวัดผล

คณะกรรมการดำเนินงานทะเบียนเเละวัดผล 1 นางสาวไพรินทร์  ตาลสันต์                            หัวหน้างาน 2 นางสาวรจนา  สาจวง           &nb

ดูรายละเอียด

งานห้องสมุด

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด 1 นางชุติมา  ทักษิณาพิมุข หัวหน้างาน 2 นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์                           กรรมการ 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา

ดูรายละเอียด

งานนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา (1) นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน                       หัวหน้างาน (2) นางสาวรจนา สาจวง           

ดูรายละเอียด

งานผลิต เอกสารตำรา เเละวิจัย

คณะกรรมการดำเนินงานผลิต เอกสารตำรา เเละวิจัย (1) นางนางพัทราวดี มูลวงศ์เพ็ชร                   หัวหน้างาน (2) นางสาวกมลวรรณ   คำเขียว            &nbs

ดูรายละเอียด

งานเเนะเเนวเเละบริการการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานเเนะเเนวเเละบริการทางการศึกษา (1) นางธนพร  พิชยเจริญ                            

ดูรายละเอียด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (1) นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต                        หัวหน้างาน (2) นางชุติมา&nbs

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมศิลปะเเละวัฒนธรรม

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมศิลปะเเละวัฒนธรรม (1) นายฐัชภูมิ  ขันอาษา                             หัวหน้างาน (2) นางธนพร พิชยเจริญ      &nbs

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com