ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาลำปาง

งานทะเบียนเเละวัดผล

คณะกรรมการดำเนินงานทะเบียนเเละวัดผล 1 นางสาวไพรินทร์  ตาลสันต์      หัวหน้างาน 2 นางสาวรจนา  สาจวง             กรรมการ 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา    งามสม กรรมการและเล

ดูรายละเอียด

งานนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา (1) นางสาวกมลวรรณ  คำเขียว                       หัวหน้างาน   (

ดูรายละเอียด

งานผลิต เอกสารตำรา เเละวิจัย

คณะกรรมการดำเนินงานผลิต เอกสารตำรา เเละวิจัย (1) นางสาวกมลวรรณ   คำเขียว                     หัวหน้างาน มีหน้าที่ 1 จัดทำแผนงานโครงการ 2 สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนา

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมศิลปะเเละวัฒนธรรม

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมศิลปะเเละวัฒนธรรม (1)นายฐัชภูมิ  ขันอาษา                            &nb

ดูรายละเอียด

งานห้องสมุด

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด 1 นางชุติมา  ทักษิณาพิมุข หัวหน้างาน 2 นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2  สำรวจความต้องการเอกสารและตำรา หนังสือและสิ่งพิมพ์ เพื

ดูรายละเอียด

งานเเนะเเนวเเละบริการการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานเเนะเเนวเเละบริการทางการศึกษา (1) นางธนพร  พิชยเจริญ                            

ดูรายละเอียด

งานหลักสูตรเเละการสอน

คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเเละการสอน (1) นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง                  หัวหน้างาน (2) นางสาววิภาวดี   ไทยใหม่         &

ดูรายละเอียด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (1) นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต                        หัวหน้างาน (2)นางชุติมา 

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com