ปรัชญา

“พัฒนากีฬา พัฒนาคน เพื่อชุมชนและประเทศชาติ”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ปฎิทินกิจกรรม

เมษายน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com