ประเภทของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนประจำ  สหศึกษา  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเน้นการฝึกทักษะและความสามารถทางด้านการกีฬาให้เป็นเลิศ

สถานที่ตััง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  ตั้งอยู่เลขที่ 398/35 หมู่ 15  ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   รหัสไปรษณีย์  52100
การติดต่อ โทรศัพท์  054-231273-4  โทรสาร   054-231273

https://goo.gl/maps/bcHs9uc9ihz

ปฎิทินกิจกรรม

กรกฏาคม 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27
28
29
30
31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com